Penghayatan Etika dan Peradaban

0

Presentation Transcript

 • 1.Penghayatan Etika dan PeradabanBangsa Idaman(Wajah bangsa Malaysia)Sesi 1 : 2022/2023 Pensyarah: KUMPULAN 3: MUHAMMAD BIN ABDUL RAHIM(23DLS22F1014) MUHAMMAD AFIQ HELMI BIN MOHD YUSRI(23DLS22F1036) MUHAMMAD AMIRUL HAQIM BIN ZAMRI(23DLS22F1046) ADLI HIZAMI BIN ZALANI(23DLS22F1040)
 • 2.Kandungan
 • 3.Pengertian bangsa Definisi bangsa ialah jenis manusia daripada satu asal keturunan (Kamus Dewan,2005), contohnya seperti bangsa Melayu, bangsa Cina dan lain-lain. Bangsa juga bermaksud kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Bangsa biasanya ditakrifkan sebagai kumpulan manusia yang menetap di satu wilayah yang sama, mempunyai tamadun tersendiri yang dapat dilihat serta mempunyai budaya, politik yang tersendiri.
 • 4.Konsep bangsa Kelompok manusia berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan Kumpulan etnik berdasarkan ciri budaya Satu komuniti politik dalam wilayah tertentu
 • 5.Kepelbagaian Idea "Bangsa Idaman“ “Bangsa Idaman” iaitu sebuah harapan, sebuah idaman, manjalah sebuah impian dalam mencapai perpaduan antara kaum. Namun idea”BangsaIdaman” sehingga kini masih menjadi impian malah yang wujud adalah negara tetapi bangsanya tidak terbina seperti di Malaysia.( Shamsul Amri Baharuddin,2012)
 • 6.Bangsa idaman (sebelum merdeka) • pergerakan nasionalisme; masing-masing merancang untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan dalam kerangka bangsa idaman masing-masing, yang bermaksud sifat dan wajah bangsa Malaysia yang mereka inginkan sesuai dengan agenda ekonomi, politik, sosial dan budaya masing-masing • CONTOH: di kalangan kelompok strategik nasionalis Melayu terdapat tiga jalur bangsa idaman
 • 7.Bangsa idaman (selepas merdeka) Keinginan kolektif untuk mempunyai suatu 'identiti nasional sepunya atau sebuah bangsa, Idea dan wacana mengenai identiti nasional sepunya ini adalah sebuah pernyataan mengenai bangsa idaman, atau wajah Malaysia yang mereka inginkan. • Antara Bangsa Idaman utama pasca Merdeka 1957, konsep 'Malaysian Malaysia' anjuran kelompok strategik daripada Singapura (awal 1960an) dan daripada Malaysia (akhir 1990an). • Bangsa Idaman pegangan pemerintah1957-2018-masyarakat majmuk pimpinan Melayu (Malay-led plural society nation)
 • 8.Bangsa idaman (selepas Dasar Ekonomi Baru) Dasar Ekonomi Baru (DEB) merupakan satu program sosioekonomi di Malaysia yang diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia Kedua (1971-1990) oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak . Matlamat tersurat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional dan ia telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata untuk: mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum; mempercepatkan proses penyusunan semula ekonomi Malaysia untuk memperbetulkan ketidak seimbangan ekonomi supaya dapat mengurang dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.
 • 9.Rumusan Peradaban Majmuk di Malaysia ialah gabungan beberapa peradaban besar dunia yang bergaul dan tergarap melalui perjalanan sejarah di Alam Melayu. Pembinaan peradaban ini didahului ole peradaban peribumi Alam Melayu, kemudiannya dikuti peradaban Asia, (India, Cina, Timur Tengah), dan seterusnya peradaban Barat.Akhirnya, peradaban ini disambut oleh"peradaban globalisasiI yang merupakankacukan pelbagai punca peradaban tapa sempadan melalui jaringan digital yang kompleks. Pembinaan peradaban yang beridentitikan Malaysia bermula dengan Kemerdekaan 1957 melalui usaha mewujudkan negara bangsa, didahului oleh pembinaan negara (state) bercirikan satu wilayah, satu perlembagaan dan satu kewarganegaraan. Negara mewujudkan beberapa institusi utama seperti sistem birokrasi negara, Pelan Pembangunan Lima Tahun dan sebagainya. Pembangunan ekonomi mendahului pembinaan bangsa (nation). Oleh itu, pembinaan bangsa menyusul melalui institusi sistem politik, kepartian dan pilihan raya. Dalam konteks ini beberapa "Bangsa Idaman" yang menguasai wacana politik di Malaysia telah wujud.Usaha membina peradaban beridentitikan Malaysia sangat mencabar dan perlu dikupas dan didebatkan. 
 • 10.Rujukan https://pembinaanperadabanmajmukdimalaysia.blogspot.com/2020/10/54-kepelbagaian-idea-bangsa-idaman-dan.html  https://pembinaanperadabanmajmukdimalaysia.blogspot.com/2020/10/54-kepelbagaian-idea-bangsa-idaman-dan.html https://ms.wikipedia.org/wiki/Dasar_Ekonomi_Baru Buku Penghayatan Etika dan Peradaban
 • 11.