เรื่องทั่วไปที่สร้างความปวดใจให้ใครหลายคน

1

Presentation Transcript

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.เรื่องเล่าจากป่าละอู บริษัท พัฟฟิน เคมีคอล จำกัด PUFFIN CHEMICAL CO.,LTD. ทุเรียน ทุเรียน หมูบ้าบินอยากกิน ป่าละอู ป่าละอู หมูบ้าบินอยากกิน
 • 13.
 • 14.บริษัท พัฟฟิน เคมีคอล จำกัด PUFFIN CHEMICAL CO.,LTD. ลักษณะอาการ การโดนเชื้อเข้าทำลาย บริเวณโคนต้น
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.