06-แม่ กบ

0

Presentation Transcript

 • 1.
 • 2.พ่อ พา นะโม กับ นะมา ไป จับ ปลา ใน นา นะโม กับ นะมา ชอบ หา ปลา
 • 3.นะโม กับ นะมา พบ อา จับ ปลา ใน นา อา ว่า ใน นา มี น้ำ เมื่อ มี น้ำ ก็ มี ปลา
 • 4.อา ว่า ดู ดี ๆ ใน นา มี ตัว อะไร ถ้า หา ได้ ให้ รีบ บอก พ่อ ไป จับ
 • 5.ปุ๊บ ปั๊บ นะโม พบ ปลา พบ ปูนา พบ กบ พ่อ จับ ปลา จับ ปูนา จับ กบ
 • 6.นะมา เจอ ตะพาบน้ำ ตัว โต จะ งับ มือ พ่อ ให้ อา ไป จับ ตะพาบน้ำ และ มอบ ให้ นะมา
 • 7.พ่อ ลูบ หัว ชอบ ใจ นะโม กับ นะมา พ่อ ว่า เรา รีบ กลับ ไป หา แม่
 • 8.แม่ จับ จอบ อยู่ ใต้ ต้น ตะขบ แม่ ปลูก กุหลาบ และ ดีใจ ที่ พ่อ กับ ลูก กลับ
 • 9.พ่อ กับ นะโม เอา ปลา เอา กบ เอา ปูนา ไป เก็บ แม่ กับ นะมา ไป เก็บ ถั่วพู บวบ และ โหระพา
 • 10.แม่ ว่า จะ ทำ ลาบ ปลา กับ ยำ กบ พ่อ ว่า ดี จะ มี ถั่วพู กับ ลาบ ปลา
 • 11.แม่ ว่า จะ ใส่ โหระพา ใน ยำ กบ และ ผัด บวบ ใส่ ไข่ ใส่ ตับ ให้ นะโม กับ นะมา
 • 12.พ่อ ให้ นะโม ไป เก็บ ไข่ไก่ ได้ สิบ ฟอง นะมา รด น้ำ กุหลาบ และ นับ ได้ สิบ ดอก  
 • 13.แม่ ว่า ให้ นะโม กับ นะมา ไป อาบน้ำ นะโม ตอบ ว่า ครับ นะมา ตอบ ว่า ค่ะ เอ๊ะ! นะโม กับ นะมา มี ไข่ไก่ และ กุหลาบ รวม กัน ได้ เท่าไร?  
 • 14.