KAEDAH FIQH KULIYYAH AL-KUBRA

0

Presentation Transcript

 • 1.KAEDAH FIQH KULIYYAH AL-KUBRA KAEDAH 5 : ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM (AL-’ADAH MUHAKAMMAH)
 • 2.Meet Our Team Mohammad Akmal hafizi bin mohd azami (09dhm21f2020) Muhammad azrin izani bin Mahammad nazri (09dhm21f2021)​ Anis syahira binti bizun (09dhm21f2023)​ Mohamad Iskandar bin abdul Razak (09dhm21f2025) 20XX presentation title 2 Nurin fariesya binti mohd nazri (09dhm21f2026)
 • 3.Maksud Adat dapat diertikan:- Apa yang menjadi amalan kebiasaan orang ramai atau sebahagian daripada mereka Perkara yang diulang-ulang menurut kebiasaan sesuatu golongan mengikut cara tertentu dan diterima secara logik 20XX presentation title 3 Maksud Adat
 • 4.
 • 5.Maksud Umum Kaedah 5 Adat yang diamalkan dalam sesebuah masyarakat, sama ada ianya berbentuk umum atau khusus ianya akan menjadi sumber rujukan hukum apabila tidak ada penjelasan hukum yang berkaitan daripada syarak.
 • 6.Dalil Kaedah 6 Maksudnya: “Terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah (jangan dihiraukan) orang-orang yang jahil” Maksudnya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama dua tahun genap iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya, Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya.”
 • 7.Syarat Adat Adat tidak bertentangan syarak Adat masih diamalkan Tiada penentangan masyarakat Adat kebiasaan
 • 8.Aplikasi Kaedah 20XX presentation title 8
 • 9.9 Enam Kategori Adat Dalam Syariat Islam
 • 10.20XX presentation title 10
 • 11.thank you