สื่อการสอน_หน่วย3_ระบบคอมพิวเตอร์

0

Presentation Transcript

 • 1.ตัวชี้วัด อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์
 • 2.
 • 3.หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 1. รับข้อมูล (Input) รับข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ สแกนเนอร์ หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
 • 4.หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 2. ประมวลผลข้อมูล (Process) ข้อมูลต่าง ๆ จากอุปกรณ์รับข้อมูล ถูกส่งต่อมายังหน่วยประมวลผลกลาง เพื่อประมวลผลข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
 • 5.3. จัดเก็บข้อมูล (Storage) เก็บข้อมูลลงในอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
 • 6.หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit) 4. แสดงผลข้อมูล (Output) แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจ ผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น จอภาพ ลำโพง ปริ้นเตอร์ หลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำสำรอง (Secondary Storage) หน่วยความจำหลัก (Primary Storage) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
 • 7.เทคโนโลยีการสื่อสาร องค์ประกอบการสื่อสารข้อมูล
 • 8.เทคโนโลยีการสื่อสาร พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล ยุคโบราณ ยุคอุตสาหกรรม ยุคปัจจุบัน
 • 9.เทคโนโลยีการสื่อสาร ทิศทางการสื่อสารข้อมูล ส่งข้อมูลได้สองทิศทางพร้อมกัน สองทิศทาง (Full Duplex) 3 ไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับได้ ทิศทางเดียว (Simplex) 1 ส่งข้อมูลได้สองทิศทางแต่ส่งพร้อมกันไม่ได้ กึ่งสองทิศทาง (Half Duplex) 2
 • 10.
 • 11.เทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อกลางการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย สื่อกลางประเภทสายสัญญาณ 1 สายคู่บิดเกลียว STP ข้อดี UTP - ส่งสายข้อมูลด้วยความเร็วสูงกว่า แบบไม่มีฉนวนหุ้ม - สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดี ข้อเสีย - มีขนาดใหญ่กว่าแบบไม่มีฉนวนหุ้ม - ไม่ยืดหยุ่น ดัดโค้ง งอได้ไม่มาก - ราคาแพงกว่าแบบไม่มีฉนวนหุ้ม ข้อดี - ราคาถูก - น้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้ง่าย ข้อเสีย - ไม่เหมาะในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ที่อยู่ห่างไกล - มีความยืดหยุ่น สามารถดัดโค้งงอได้
 • 12.เทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อกลางการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย สายโคแอกเชียว ข้อดี - ราคาถูก ข้อเสีย - ถูกรบกวนจากสัญญาณภายนอกได้ง่าย ข้อดี - สามารถบรรจุข้อมูลได้จำนวนมาก - มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ข้อเสีย - เส้นใยแก้วนำแสงเปราะบาง แตกหักง่าย - มีอายุการใช้งานนาน สายไฟเบอร์ออปติก - มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน - ติดตั้งง่ายและมีน้ำหนักเบา - ใช้ได้ในระยะทางจำกัด - ไม่สามารถดัดโค้งงอได้ - ในการติดตั้งต้องใช้เครื่องมือพิเศษ
 • 13.เทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อกลางการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย สื่อกลางประเภทไร้สายสัญญาณ 2 อินฟาเรด คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ ดาวเทียมสื่อสาร
 • 14.เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทของระบบเครือข่าย เครือข่ายส่วนบุคคล 1 เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล
 • 15.เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทของระบบเครือข่าย เครือข่ายท้องถิ่น 2 เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายระยะใกล้ เชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่เดียวกัน
 • 16.เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทของระบบเครือข่าย เครือข่ายระดับเมือง 3 เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายระดับท้องถิ่นหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน
 • 17.เทคโนโลยีการสื่อสาร ประเภทของระบบเครือข่าย เครือข่ายระดับประเทศ 4 เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล สามารถติดต่อสื่อสารข้ามทวีปหรือทั่วโลกได้
 • 18.การประยุกต์ใช้งาน ใช้ในงานเฉพาะด้านที่ต้องการการประมวลผลซับซ้อน Super Computer นิยมใช้ในงานด้านระบบเครือข่าย (Network) ในองค์กรขนาดใหญ่ Mainframe Computer เป็นการใช้งานส่วนบุคคลเหมาะกับงานที่หลากหลาย Personal Computer สามารถพกพาได้สะดวกเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน Wearable Computer นิยมใช้กับงานที่ต้องการการประมวลผลและการแสดงผลที่ดีกว่า PC Workstation Computer