วิธีการสะกดคำภาษาอังกฤษ

0

Presentation Transcript

 • 1.Welcome to English Class
 • 2.How to spell phonic words
 • 3. Cat เคอะ + แอะ + เทอะ = แคท แมว
 • 4. Big เบอะ + อิ + เกอะ = บิ๊ก ใหญ่
 • 5.Hot เฮอะ + เอาะ + เทอะ = ฮอท ร้อน
 • 6.Fun เฟอะ + อะ + เนอะ = ฟัน สนุก
 • 7.Pet เพอะ + เอะ + เทอะ = เพท สัตว์เลี้ยง
 • 8.Consonant blends L / R
 • 9.Clap เคลอะ + แอะ + เพอะ= แคลป ปรบมือ
 • 10.Drink เดรอะ + อิ + เงอะ = ดริง ดื่ม
 • 11.Let’s try !
 • 12.Play /เพลย์/ เล่น
 • 13.Plan /แพลน/ วางแผน
 • 14.Clap /แคลป/ ปรบมือ
 • 15.Clock /คลอค/ นาฬิกา
 • 16.Drink /ดริงค์/ ดื่ม
 • 17.Drum /ดรัม/ กลอง
 • 18.Brick /บริค/ อิฐ
 • 19.Frog /ฟรอก/ กบ
 • 20.Play & Learn !
 • 21.Let’s practice !
 • 22.
 • 23.1. gr  กร 2. cl  คล 3. dr  ดร 4. sl  สล 5. pr  พร 6. gl  กล 7. sh  ช 8. pl  พล 9. th  ธ 10. Ng  ง
 • 24.See you next time.
 • 25.
 • 26.D F F Fr F H Tr Gr T