BUKU PROGRAM KESIHATAN GIGI

0

Presentation Transcript

  • 1.
  • 2.PENGENALAN Program Kesihatan Gigi merupakan salah satu program yang akan diadakan sepanjang tahun bagi setiap sekolah.Selain itu juga, ia merupakan salah satu program dari Kementerian Kesihatan Malaysia di mana pada setiap tahun,pihak kesihatan akan membuat pemantauan bagi murid sekolah dan juga memberi taklimat mengenai penjagaan gigi yang betul. Matlamat Memastikan pelajar sentiasa berada pada tahap kesihatan yang memuaskan dari segi fizikal. mental, rohani dan jasmani sewaktu menjalankan semua aktiviti di sekolah.
  • 3.Bersihkan gigi selepas makan atau kurangkan pengambilan makanan manis. Mengunakan berus gigi yang sesuai. Menjaga kebersihan diri dan gigi sendiri. Meningkatkan pengetahuan dan informasi mengenai kesihatan dengan menerapkannya kepada para murid OBJEKTIF
  • 4.RASIONAL Memberi pendedahan kepada murid tentang pentingnya menjaga gigi. Memberi tunjuk ajar kepada murid bagaimana penjagaan gigi yang betul dan juga kebaikkan menjaga gigi. Membudayakan slogan Gigi Sihat, Senyuman Menawan.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.PENGHARGAAN TERIMA KASIH DAN SEKALUNG BUDI KEPADA SEMUA YANG TERLIBAT DALAM MEMBANTU MENJAYAKAN CERAMAH KESIHATAN GIGI SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG