Wykorzystanie intranetu w przedsiębiorstwach – wyniki badań

0

Presentation Transcript

  • 1.Wykorzystanie intranetu w przedsiębiorstwach – wyniki badań Omówienie wyników badań oraz zmian na przestrzeni lat Prezentację przygotowała Katarzyna Pezdan.
  • 2.Cel badania - główne pytania badawcze Zadano również pytania dodatkowe. Zostaną one przedstawione w tabelach wyników
  • 3.Metodyka badania i charakterystyka próby Badania po raz pierwszy przeprowadzono w połowie 2018 roku. Następnie ponowiono je w 2022 r. Analizie podlegały 203 kompletnie wypełnione kwestionariusze. Respondenci z firm z sektora usługowego Respondenci, pracujący w dużych firmach (> 500 pracowników) 55,7% 48,8% Respondenci na stanowiskach menedżerskich 54% Kto wziął udział w badaniach? Przedstawienie najliczniejszych grup Respondenci na stanowiskach specjalistycznych 34%
  • 4.Wykorzystanie Intranetu w firmie Jak często korzysta Pan/ Pani z firmowego intranetu Najczęstsza odpowiedź: Kilka razy dziennie. Gdzie korzystam z Intranetu? Najczęstsza odpowiedź: To narzędzie do integracji i wdrażania usprawnień. Najczęstsza odpowiedź: W firmie i poza nią, zdalnie. Które stwierdzenie obrazuje Twój pogląd dot. Elementów społecznościowych w Intranecie? Porównanie odpowiedzi z 2018 z 2022 rokiem
  • 5.Przydatność intranetów w przedsiębiorstwach Zarządzanie ludźmi - 42,7%To najwyżej oceniana funkcja Intranetów. Taki odsetek pytanych określił ją, jako niezbędną (ponad połowa jako bardzo przydatną). Komunikacja wewnętrzna – 41,7%Jest to druga najczęściej wskazywana odpowiedź. Ponad 40% określa komunikację jako niezbędną i prawie tyle samo jako bardzo przydatną. Baza wiedzy w Intranecie – 57,4%Tylu respondentów odpowiedziało, że Baza wiedzy w firmowym Intranecie jest bardzo przydatna lub przydatna. Najważniejsze wnioski
  • 6.Najczęstsze działanie zachęcające do użytkowania intranetu: Wdrażanie Intranetu w firmie Prace prowadzone przez przedsiębiorstwa Funkcje dodatkowe, które są dostępne tylko na platformie intranetowej.
  • 7.Platforma intranetowa w połączeniu z komunikatorami Jednak jest on wciąż chętnie użytkowany w połączeniu z systemami komunikacyjnymi i portalami społecznymi. W większości, wśród respondentów badania, wykorzystywany jest tylko Intranet. Czy jest to popularna integracja?
  • 8.Zalety korzystania z intranetu Na podstawie badań widać, że respondenci jasno wskazują na wysoką przydatność Intranetu w codziennej pracy. Odpowiedzi respondentów
  • 9.Wnioski na podstawie badań „Podsumowując, intranety w przedsiębiorstwach w Polsce zadomowiły się już na dobre, a ich użytkownicy są zadowoleni z korzyści, jakie wnoszą zarówno w samą organizację, jak i w ich indywidualną pracę.” 1. W firmach rzadko stosowane są działania zachęcające do wykorzystywania intranetów. 4. Systemy intranetowe są zarządzane przez różne działy. 2. Intranet w firmach najczęściej stanowi element systemu komunikacyjnego. 3. Elementy społecznościowe intranetu nie są obecnie popularne. Np. zarządzanie zatrudnionymi, komunikacja wewnętrzna. 5. Implementacja Intranetu w firmach służy głównie do osiągnięcia konkretnych celów. 6. Co raz częściej dostrzega się w Intranecie możliwości do rozwoju pracowników. Podsumowanie najważniejszych spostrzeżeń
  • 10.eCommerce Software House ul. Nad Przyrwą 13 35-234 Rzeszów Oddział w Norwegii Oddział Warszawa Siedziba firmy Oddział Krosno ul. Cybernetyki 19 B 02-667 Warszawa Nedre Storgate 37 3015 Drammen ul. Tysiąclecia 3 38-400 Krosno www.ideo.pl