SAINS TAHUN 4- MESIN

0

Presentation Transcript

  • 1.Nama :Nureen Zahra Binti Mohd Noorifaizal Kelas : 4 Abu Ubaidah Nama Guru : Muallimah Atiq Wahidah SAINS TAHUN 4TAJUK : MESIN
  • 2.TUJUAN : Menyiasat hubungan antara Jarak Beban dari fulkrum dengan Daya.yang diperlukan untuk mengangkat beban. BOTOL PEMBARIS FULKRUM BAHAN & RADAS
  • 3.LANGKAH - LANGKAH Letakkan botol di hujung pembaris. Letakkan segi tiga fulkrum pada kedudukan 25 cm dari botol. Tekan hujung pemberis yang satu lagi untuk mengangkat botol. Ulang penyiasatan dengan meletakkan segi tiga fulkrum pada pada kedudukan 20 cm dan 15 cm dari botol. Kenal pasti perbezaan daya yang diperlukan pada setiap perubahan kedudukan segi tiga fulkrum. Rekod keputusan di dalam jadual.
  • 4.
  • 5.KEPUTUSAN KESIMPULAN : Semakin dekat jarak beban dari fulkrum, semakin sedikit daya yang diperlukan untuk megangkat beban.
  • 6.This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY