UBK SKKK

0

Presentation Transcript

  • 1.
  • 2.KONSEP Tatacara ialah peraturan yang baik dan telah ditetapkan serta harus dipatuhi. Di sekolah, terdapat peraturan atau undang-undang yang perlu dipatuhi oleh murid. Tujuan peraturan diadakan adalah untuk mengekalkan ketenteraman, keharmonian dan kelancaran aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah.
  • 3.Contoh peraturan sekolah Penampilan yang kemas dan lengkap. Berada di sekolah selewat-lewatnya sepuluh minit sebelum waktu persekolahan. Sentiasa menghormati warga sekolah Menyerahkan surat daripada ibu bapa jika tidak hadir ke sekolah.
  • 4.01. PERSEKITARAN SEKOLAH Kotor dan sampah merata-rata KESAN JIKA TIADA PERATURAN SEKOLAH 05. 03. 02. 04. KESELAMATAN DISIPLIN KESIHATAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN Berlakunya pergaduhan, perbuatan vandalisme, kecurian, buli dan pelbagai salah laku yang menganggu kesejahteraan hidup warga sekolah Perasaan tidak selamat dan rasa risau kerana tiada penguatkuasaan undang-undang Tidak berkesan dan terganggu dengan sikap murid yang tidak akur akan arahan guru Warga sekolah menghidap penyakit kerana persekitaran yang kotor
  • 5.1. Melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas 3. Mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan hidup warga sekolah 2. Membentuk akhlak murid yang terpuji dan berdisiplin KEPENTINGAN PERATURAN SEKOLAH 4. Merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berakhlak mulia. 5. Memupuk semangat perpaduan
  • 6.Diminta berjumpa dengan kaunselor untuk sesi kaunseling. Akibat melanggar peraturan sekolah Dilibatkan dalam program dan ceramah yang berkaitan dengan pembentukan sahsiah. Dihukum seperti dirotan dan didenda. Digantung atau dibuang sekolah.
  • 7.Sekian sahaja untuk hari initerima kasih pelajar sekalian