BUKU SKRAP IZZWA_BATRISYIA_FATIN ( HINDARI SIFAT NEGATIF )

0

Presentation Transcript

 • 1. Nama : Putri Batrisyia : Izzwanisa : Fatin Amirah Kelas : 3 Noble H I N D A R I S I F A T N E G A T I F
 • 2.H A D I S Riwayat al-bukhari
 • 3.Lemah, lawannya kuat. Lemah bermaksud meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Orang yang lemah mungkin ada keinginan untuk melakukan sesuatu kebaikan, namun dia tidak mampu melakukannya. Contohnya, murid yang tidak mampu membantu guru mengangkat barang barang kerana sakit atau murid tingkatan tiga tidak mampu memahami isi pelajaran peringkat universiti SIFAT YANG TIDAK DISUKAI 1. L E M A H
 • 4.SIFAT YANG TIDAK DISUKAI 2. M A L A S Malas, lawannya rajin. Malas bermaksud meninggalkan sesuatu yang mampu dilakukan. Orang yang malas hanya mempunyai sedikit keinginan atau tidak ada keinginan langsung untuk melakukan kebaikan. Contohnya, malas solat, malas puasa dan malas menyertai aktiviti kemasyarakatan.
 • 5.SIFAT YANG TIDAK DISUKAI 3. N Y A N Y U K Nyanyuk ialah penyakit yang menganggu kewarasan fikiran seseorang yang menyebabkannya berkelakuan seperti kanak-kanak..
 • 6.Pengecut, lawannya berani. Pengecut bermaksud orang yang tidak berani melakukan atau menghalang sesuatu situasi. Contohnya, tidak menolong orang yang dizalimi dan tidak mencegah kemungkaran. SIFAT YANG TIDAK DISUKAI 4. P E N G E C U T
 • 7.P E N G A J A R A N Kita hendaklah sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak disukai kerana Rasulullah S.A.W sendiri turut memohon perlindungan daripada sifat-sifat tersebut walaupun baginda seorang Nabi
 • 8.P E N G A J A R A N 2. Kita hendaklah berusaha untuk menjadi orang yang kuat kerana seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah S.W.T
 • 9.P E N G A J A R A N Kita hendaklah rajin berusaha meningkatkan kebaikan untuk berubah daripada kemunduran kepada kemajuan.
 • 10.P E N G A J A R A N 4. Kita hendaklah berani dalam segala perkara kebaikan kerana sifat ini sifat para wali Allah S.W.T
 • 11.P E N G A J A R A N Kita hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat dan memperbanyak amal ibadah agar dapat mengelakkan diri daripada sifat nyanyuk
 • 12. SEMOGA BERMANFAAT H I N D A R I S I F A T N E G A T I F