Vissto_Rubik_HR_Unica test

0

Presentation Transcript

 • 1.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 2.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Tak jako otáčíte rubikovou kostkou, když hledáte optimální kombinaci barevných dílků, můžete stejně jednoduše otáčet i svými daty a skládat tak unikátní pohledy a průřezy pro Vaše uživatele.
 • 3.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform „Dejte data do rukou vašim uživatelům a nechte je si hrát…“ Tak jako otáčíte rubikovou kostkou, když hledáte optimální kombinaci barevných dílků, můžete stejně jednoduše otáčet i svými daty a skládat tak unikátní pohledy a průřezy pro Vaše uživatele.
 • 4.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Data v cloudu Umožňuje práci více uživatelů naráz. Přístup skrze MS Excel Standardní práce s daty, na kterou jsou uživatelé zvyklí. Řízení přístupů Chrání data, ke kterým nemá uživatel přístup. Různorodé možnosti Různé funkce, moduly a přehledy pro různé uživatele. „Rubik je unikátní datová platforma kombinující data v cloudu s přímým přístupem z MS Excel.“ Vysoká rychlost Kalkulace a modelace dat probíhají na serveru. Pro malá i velká data Data jsou uložená ve škálovatelné databázi.
 • 5.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Data v cloudu Umožňuje práci více uživatelů naráz. Přístup skrze MS Excel Standardní práce s daty, na kterou jsou uživatelé zvyklí. Řízení přístupů Chrání data, ke kterým nemá uživatel přístup. Různorodé možnosti Různé funkce, moduly a přehledy pro různé uživatele. „Rubik je unikátní datová platforma kombinující data v cloudu s přímým přístupem z MS Excel.“ Vysoká rychlost Kalkulace a modelace dat probíhají na serveru. Pro malá i velká data Data jsou uložená ve škálovatelné databázi. Hned po aktualizaci dat v nástroji jedním uživatelem se tato změna projevuje i u ostatních uživatelů, kteří mají k těmto datům přístup. Díky tomu může s daty pracovat více uživatelů najednou.
 • 6.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Data v cloudu Umožňuje práci více uživatelů naráz. Přístup skrze MS Excel Standardní práce s daty, na kterou jsou uživatelé zvyklí. Řízení přístupů Chrání data, ke kterým nemá uživatel přístup. Různorodé možnosti Různé funkce, moduly a přehledy pro různé uživatele. „Rubik je unikátní datová platforma kombinující data v cloudu s přímým přístupem z MS Excel.“ Vysoká rychlost Kalkulace a modelace dat probíhají na serveru. Pro malá i velká data Data jsou uložená ve škálovatelné databázi. Při stahování dat ze serveru se uživateli zobrazí pouze data, na která má přístupová práva. K jiným datům se nikdy nemůže dostat. Díky tomu uvidí např. manažerka Věra pouze data o svých podřízených, ale neuvidí podřízené manažera Františka.
 • 7.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Data v cloudu Umožňuje práci více uživatelů naráz. Přístup skrze MS Excel Standardní práce s daty, na kterou jsou uživatelé zvyklí. Řízení přístupů Chrání data, ke kterým nemá uživatel přístup. Různorodé možnosti Různé funkce, moduly a přehledy pro různé uživatele. „Rubik je unikátní datová platforma kombinující data v cloudu s přímým přístupem z MS Excel.“ Vysoká rychlost Kalkulace a modelace dat probíhají na serveru. Pro malá i velká data Data jsou uložená ve škálovatelné databázi. Veškeré kalkulace, transformace dat, modelování dat probíhá na serveru. Excel pouze vykresluje data, která jsou již poskládaná do finální podoby. Díky tomu funguje nástroj extrémně rychle. Samotný Excel nemusí nic počítat a transformovat.
 • 8.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Data v cloudu Umožňuje práci více uživatelů naráz. Přístup skrze MS Excel Standardní práce s daty, na kterou jsou uživatelé zvyklí. Řízení přístupů Chrání data, ke kterým nemá uživatel přístup. Různorodé možnosti Různé funkce, moduly a přehledy pro různé uživatele. „Rubik je unikátní datová platforma kombinující data v cloudu s přímým přístupem z MS Excel.“ Vysoká rychlost Kalkulace a modelace dat probíhají na serveru. Pro malá i velká data Data jsou uložená ve škálovatelné databázi. Veškerá data jsou uložená ve škálovatelné databázi. Do databáze lze přidávat další datové zdroje, tabulky, zvětšovat je a libovolně data rozšiřovat dle aktuální potřeby. V samotném nástroji žádná data uložena nejsou. Nástroj jen vykresluje data pro jednotlivé požadavky – díky tomu lze tuto platformu používat i pro zpracování velkých dat.
 • 9.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Data v cloudu Umožňuje práci více uživatelů naráz. Přístup skrze MS Excel Standardní práce s daty, na kterou jsou uživatelé zvyklí. Řízení přístupů Chrání data, ke kterým nemá uživatel přístup. Různorodé možnosti Různé funkce, moduly a přehledy pro různé uživatele. „Rubik je unikátní datová platforma kombinující data v cloudu s přímým přístupem z MS Excel.“ Vysoká rychlost Kalkulace a modelace dat probíhají na serveru. Pro malá i velká data Data jsou uložená ve škálovatelné databázi. Uživatel pracuje v prostředí, které dobře zná, může využívat jeho nativních funkcionalit, exportovat si data a provádět různé úpravy. Admin nástroje může připravovat přehledy pro uživatele pomocí klasických „excelových“ operací..
 • 10.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Data v cloudu Umožňuje práci více uživatelů naráz. Přístup skrze MS Excel Standardní práce s daty, na kterou jsou uživatelé zvyklí. Řízení přístupů Chrání data, ke kterým nemá uživatel přístup. Různorodé možnosti Různé funkce, moduly a přehledy pro různé uživatele. „Rubik je unikátní datová platforma kombinující data v cloudu s přímým přístupem z MS Excel.“ Vysoká rychlost Kalkulace a modelace dat probíhají na serveru. Pro malá i velká data Data jsou uložená ve škálovatelné databázi. Každá skupina uživatelů má v nástroji dostupné jiné moduly a přehledy potřebné pro svou práci. Zaměstnanec Vidí pouze data o sobě samém, např. vyhodnocení bonusů v daném měsíci, svůj pracovní popis, vývoj mzdy atd. HR/vedení Vidí všechna data v rámci své společnosti/divize. Má administrativní práva a může data aktualizovat. Manažer Vidí přehledy za všechny své zaměstnance. Může k nim ukládat komentáře, dívat se na týmové srovnání, historii svých zaměstnanců atd.
 • 11.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Uživatel se vždy pohybuje v uživatelském prostředí pomocí tlačítek, menu, rozcestníku a formulářů. „Práce s programem je podobná způsobu práce ve webových aplikacích.“
 • 12.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform K dispozici jsou různé pohledy – do některých může uživatel zapisovat a aktualizovat zobrazená data, některé jsou pouze náhledové. Nové pohledy si může sestavovat i sám klient. Uživatel se vždy pohybuje v uživatelském prostředí pomocí tlačítek, menu, rozcestníku a formulářů. „Práce s programem je podobná způsobu práce ve webových aplikacích.“
 • 13.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Rozhraní má design jednotlivých stránek / modulů – v rámci stránky jsou různé interaktivní prvky (grafy, tabulky, tlačítka, menu, možnost rozkliknout data aj.) K dispozici jsou různé pohledy – do některých může uživatel zapisovat a aktualizovat zobrazená data, některé jsou pouze náhledové. Nové pohledy si může sestavovat i sám klient. Uživatel se vždy pohybuje v uživatelském prostředí pomocí tlačítek, menu, rozcestníku a formulářů. „Práce s programem je podobná způsobu práce ve webových aplikacích.“
 • 14.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Při vyplňování dat lze hlídat vyplnění povinných položek a kontrolovat vyplnění správných datových typů (text, datum, čas, výběr z možností atd…). K dispozici jsou různé pohledy – do některých může uživatel zapisovat a aktualizovat zobrazená data, některé jsou pouze náhledové. Nové pohledy si může sestavovat i sám klient. Uživatel se vždy pohybuje v uživatelském prostředí pomocí tlačítek, menu, rozcestníku a formulářů. „Práce s programem je podobná způsobu práce ve webových aplikacích.“ Rozhraní má design jednotlivých stránek / modulů – v rámci stránky jsou různé interaktivní prvky (grafy, tabulky, tlačítka, menu, možnost rozkliknout data aj.)
 • 15.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform MOŽNOST VYUŽITÍ PLATFORMY RUBIK PRO POTŘEBY UNICA
 • 16.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 17.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform „Rubik umožňuje kombinaci dat z různých témat (zdrojů), jejich propojení, konfiguraci přístupových práv a jejich využití v konkrétních scénářích pro různé uživatele.“ Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 18.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform 360° Zpětná vazba Popisy pracovních funkcí Mzdová analýza Report ze SmartMedics Kompetenční profily Řízené úpravy mezd Vyhodnocení KPIs Feedback od zákazníků Finanční výsledky společnosti Leveling pozic Architektura pozic Nastavení KPI Průběžná zpětná vazba Nastavení bonusového systému Nastavení mzdové politiky „Rubik umožňuje kombinaci dat z různých témat (zdrojů), jejich propojení, konfiguraci přístupových práv a jejich využití v konkrétních scénářích pro různé uživatele.“ Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 19.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform 360° Zpětná vazba Popisy pracovních funkcí Mzdová analýza Report ze SmartMedics Kompetenční profily Řízené úpravy mezd Vyhodnocení KPIs Feedback od zákazníků Finanční výsledky společnosti Leveling pozic Architektura pozic Nastavení KPI Průběžná zpětná vazba Nastavení bonusového systému Nastavení mzdové politiky „Rubik umožňuje kombinaci dat z různých témat (zdrojů), jejich propojení, konfiguraci přístupových práv a jejich využití v konkrétních scénářích pro různé uživatele.“ Téma odměňování Téma výkonnosti a potenciálu Téma finančních výsledků Téma HR architektury
 • 20.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform 360° Zpětná vazba Popisy pracovních funkcí Mzdová analýza Report ze SmartMedics Kompetenční profily Řízené úpravy mezd Vyhodnocení KPIs Feedback od zákazníků Finanční výsledky společnosti Leveling pozic Architektura pozic Nastavení KPI Průběžná zpětná vazba Nastavení bonusového systému Nastavení mzdové politiky Scénář 1 Kalkulace bonusů na základě vyhodnocených KPIs KPI se nastavují na základě zpětné vazby, popisů a kompetencí – podobně nastavené napříč celým klastrem (část navázaná na kompetence – shodné pro všechny v dané pozici, část navázaná na zpětnou vazbu – rozvoj individuálních zaměstnanců) KPI se vyhodnocují na základě dosažených výsledků dle nastaveného systému Každá role vidí jen data, ke kterým má přístup (CEO celý klastr, ředitelka/manažer jen své zaměstnance, zaměstnanec jen sám sebe) Téma odměňování Téma výkonnosti a potenciálu Téma finančních výsledků Téma HR architektury
 • 21.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform 360° Zpětná vazba Popisy pracovních funkcí Mzdová analýza Report ze SmartMedics Kompetenční profily Řízené úpravy mezd Vyhodnocení KPIs Feedback od zákazníků Finanční výsledky společnosti Leveling pozic Architektura pozic Nastavení KPI Průběžná zpětná vazba Nastavení bonusového systému Nastavení mzdové politiky Scénář 2 Podrobná mzdová analýza a detailní přehled odměňování Nastavení politiky odměňování na základě architektury pozic a levelingu Detailní mzdová analýza na úrovni celého klastru / firmy / oddělení – porovnání jednotlivých rolí napříč celou firmou Možnost řízených úprav mezd na základě nastavené mzdové politiky Každá role vidí jen data, ke kterým má přístup (CEO celý klastr, ředitelka/manažer jen své zaměstnance) Téma odměňování Téma výkonnosti a potenciálu Téma finančních výsledků Téma HR architektury
 • 22.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform 360° Zpětná vazba Popisy pracovních funkcí Mzdová analýza Report ze SmartMedics Kompetenční profily Řízené úpravy mezd Vyhodnocení KPIs Feedback od zákazníků Finanční výsledky společnosti Leveling pozic Architektura pozic Nastavení KPI Průběžná zpětná vazba Nastavení bonusového systému Nastavení mzdové politiky Scénář 3 Strukturovaná karta zaměstnance Přehled pro manažera pro schůzky s podřízenými Kategorizace, popis pozice, kompetenční profil Zpětná vazba, nastavené KPIs a jejich plnění Dosažené výsledky na základě dat ze systému Přehled odměňování v čase (pohyby mezd a bonusů) Každá role vidí jen data, ke kterým má přístup (CEO celý klastr, ředitelka/manažer jen své zaměstnance, zaměstnanec jen sám sebe) Téma odměňování Téma výkonnosti a potenciálu Téma finančních výsledků Téma HR architektury
 • 23.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform 360° Zpětná vazba Popisy pracovních funkcí Mzdová analýza Report ze SmartMedics Kompetenční profily Řízené úpravy mezd Vyhodnocení KPIs Feedback od zákazníků Finanční výsledky společnosti Leveling pozic Architektura pozic Nastavení KPI Průběžná zpětná vazba Nastavení bonusového systému Nastavení mzdové politiky Scénář 4 Podklady pro nábor zaměstnanců Zařazení pozice, její popis a požadovaný kompetenční profil Informace o mzdě a bonusovém schématu na základě politiky Informace o standardních KPI pro danou pozici Možnost připravit specifické popisy i pro potřeby náboru (textace inzerátů) Téma odměňování Téma výkonnosti a potenciálu Téma finančních výsledků Téma HR architektury
 • 24.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform 360° Zpětná vazba Popisy pracovních funkcí Mzdová analýza Report ze SmartMedics Kompetenční profily Řízené úpravy mezd Vyhodnocení KPIs Feedback od zákazníků Finanční výsledky společnosti Leveling pozic Architektura pozic Nastavení KPI Průběžná zpětná vazba Nastavení bonusového systému Nastavení mzdové politiky Scénář 5 Souhrnné vyhodnocení výkonnosti pro majitele Kompletní pohled na výkonnost jednotlivých poboček Kombinace informací o výkonnostních metrikách (počty cyklů, počty klientů atd), finančních výsledků, spokojenosti zákazníků, mzdových nákladů i vyhodnocení plnění cílů jednotlivými zaměstnanci Možnost sledovat vyhodnocení za všechny zaměstnance, nebo zobrazit shodně nastavené role a pozorovat jejich výkonnost samostatně Vidí pouze CEO za celý klastr a ředitelka za svou kliniku Téma odměňování Téma výkonnosti a potenciálu Téma finančních výsledků Téma HR architektury
 • 25.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform 360° Zpětná vazba Popisy pracovních funkcí Mzdová analýza Report ze SmartMedics Kompetenční profily Řízené úpravy mezd Vyhodnocení KPIs Feedback od zákazníků Finanční výsledky společnosti Leveling pozic Architektura pozic Nastavení KPI Průběžná zpětná vazba Nastavení bonusového systému Nastavení mzdové politiky Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 26.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 27.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 28.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform UKÁZKY JEDNOTLIVÝCH POHLEDŮ Z NÁSTROJE
 • 29.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform UKÁZKA ‘LOGIN PAGE’ až na základě loginu se vykreslí další uživatelské rozhraní (liší se pro jednotlivé role)
 • 30.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform UKÁZKA ‘MAIN PAGE’ jednotlivá tlačítka se zobrazují dle uživatelských rolí a projektů
 • 31.MODUL NA AUTOMATIZOVANÉ PRACOVNÍ POPISY včetně gradingu, kompetenčních profilů a požadavků Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 32.MODUL NA VYTVÁŘENÍ ORGANIZAČNÍCH STRUKTURs možností konfigurace jednotlivých zobrazených informací Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 33.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform MODUL NA METODIKU HODNOCENÍ POZIC VISSTO CUBES
 • 34.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform MODUL MZDOVÉHO KONFIGURÁTORU umožňující detailní benchmark s trhem dle zvolených kritérií
 • 35.MODUL NA ANALÝZU ODMĚŇOVÁNÍzahrnující i proces mzdových úprav Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 36.MODUL NA ŘÍZENOU ÚPRAVU MEZDzahrnující i funkci schvalování rozpočtů Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 37.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform MODUL NA DISTRIBUCI BONUSŮ rozpad bonus poolu na oddělení a následně jednotlivé zaměstnance
 • 38.MODUL NA RACI MATICEumožňující další analýzu procesů, kapacit a nákladů Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 39.MODUL NA OSOBNOSTNÍ OHODNOCENÍformou 90-360° zpětné vazby Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform
 • 40.www.vissto.com Pavel Vrtiška pavel.vrtiska@vissto.com +420 723 881 322 zůstaňme v kontaktu
 • 41.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform KRÁTKÉ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI “Increasing company’s success through people.” VISSTO SOLUTIONS
 • 42.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Společnost Vissto nabízí 3 roviny spolupráce zejména v oblasti lidí (HR) a datové analytiky Strategický konzulting Architektura | Lidé | Odměňování | Grading | Popisy Licencované nástroje Automatizované | Přehledné | Jednoduché | Flexibilní Vývoj na míru Tailor-made | Fast & Flexible
 • 43.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Díky správně využité architektuře pozic dokážeme automatizovat a systematizovat celou řadu HR oblastí Popisy práce (automatizované) RACI matice Grading pozic Organizační struktury (orgcharts) Mzdové analýzy Politika odměňování Matice mzdových úprav Distribuce bonusů Kompetenční profily Karierní cesty Automatizace a standardizace Interní a externí parita HR reporting Funkční oblast Funkční skupina Karierní klastr Karierní skupina Grade Pozice JOB ARCHITEKTURA Hiearchické matice
 • 44.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Naše metodika Vissto Cubes na hodnocení pozic pomáhá společnostem s gradingem a interní spravedlivostí Orientační typické zařazení jednotlivých úrovní dle typu pozice a velikosti firmy
 • 45.Aleš Management Consulting HR strategy Remuneration Strategy Job Evaluation Employee Life Cycle Competencies Modeling Organizational Architecture Pavel Job Architecture Job Evaluation Data analysis & reporting Automation SW development Process optimalization Oldřich Remuneration Strategy Reward Management Comp&Ben Job Evaluation Data analysis Process optimalization Adam Database development Data analysis Data visualization Graphics František HR Strategy Performance Management Employee Life Cycle Talent Development Process Management Organizational Architecture Rastislav SW development SW Architecture SW Optimalization Founders Consultants Programming & Data
 • 46.References
 • 47.“If I wouldn’t see the menu, I wouldn’t believe we are in Excel.” “I’m literally speechless.” “It looks stunning.” “Very smart and simple.” “WOW.” “That’s exactly what I need.” “When can I buy ?” “This is much better than our expensive IS.” “This is the best Excel I have ever seen.” Reactions from user experience, pilot programs and product demonstrations:
 • 48.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Vizualizace výsledů dotazníku Určeno pro uživatele po vyplnění dotazníku (self-assesment na kompetence) Vizualizace výsledů týmu Určeno pro tým lídra jako vizualizace skladby jeho týmu a jejich kompetencí Vizualizace výsledů všech klientů Určeno pro kouče jako vizualizace skladby jeho klientů, jejich kompetencí, plnění aktivit atd. Kalendář s termíny Určeno pro všechny uživatele na sledování naplánovaných schůzek s koučem, naplánované aktivity a hlídání dostupných termínů kouče. Přehled dostupných aktivit / cvičení Určeno pro uživatele pro posílení jeho kompetencí, na kterých chce pracovat. Přehled plnění aktivit / cvičení Určeno pro kouče / lídra jako přehled jak jednotliví studenti plní předepsané aktivity „Pro různé typy uživatelů lze nastavit libovolné přehledy a souhrny.“ příklad
 • 49.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Vizuální design Ve všech projektech dáváme velkou váhu uživatelské přívětivosti a designu celého řešení. Vycházíme z principů datové vizualizace. Licenční politika Řešení je připraveno jako licencované nástroje – délku a typ licence lze měnit dle typu projektu. Flexibilita a rychlost Platforma umožňuje rychlé úpravy a změny dle specifikace klienta. Lze postupně přidávat další funkce, přehledy aj. Základní znaky a výhody platformy Rubik
 • 50.Rubik by vissto.com easy & flexibledata platform Pouze v prostředí MS Excel Veškerá data a pohledy jsou dostupná pouze přes MS Excel. Nelze k nim přistupovat např. z telefonu. Integrace cizích databází a další automatizované funkce Automatické napojení (aktualizace) dat z cizích databází zatím není připraveno. Bude řešeno v další verzi platformy. Optimalizováno pro MS Windows Všechny funkcionality a moduly jsou optimalizovány pro MS Windows. Kompatibilita s MAC je předmětem případného ověření. Technické možnosti současné verze platformy Rubik