ANYFLIP

0

Presentation Transcript

  • 1.KHAIRUL SYAMIM SYAKIR CO2STP20F010AZREI AKMAL C02STP20F001AIMAN ISMAIL C02STP20FOO2MUHD DANIEL CO2STP20F003
  • 2.1 Maksud meminang dalam islam Maksud peminangan secara terus terang - Lafaz yang digunakan secara pasti bagi menunjukkan keinginan untuk berkahwin.Contohnya: “aku ingin mengahwinimu” atau “apabila kamu habis iddah,aku akan mengahwinimu”. Maksud peminangan secara kiasan - Lafaz yang digunakan tidak pasti menunjukkan keinginabn lelaki berkata kepada seorang perempuan yang masih dalam iddah: “Engkau cantik” atau :Boleh jadi ramai yang tertarik kepada engkau” atau “Siapalah orang yang akan mendapat orang seperti awak” atau seumpamanya.
  • 3.2 Cara-cara meminang dalam islam - Menemui orang tua wanita - Melamar dengan menyampaikan langsung kepada wanita - Pinanglah wanita dengan hamdalah (alhamdulillah) - Jawapan sang wanita - Menentukan waktu untuk lamaran - Menyerahkan hantaran
  • 4.3 Adab ketika meminang dalam islam - Harus diadakan tanpa melanggar syariat Islam seperti tidak diadakan secara beria-ia sehingga berlaku pembaziran. - Jaga batas kelakuan dan Bahasa . Bertanyalah soalan-soalan yang berkaitan sahaja dan tidak melaut keterlaluan . Gunakan Bahasa yang mudah difahami dan tidak kasar . - Bawalah buah tangan ke rumah pihak sana dan pihak di sana juga perlulah ada balasan buah tangan untuk dibawa pulang oleh bakal keluarga bisan .
  • 5.4 Konsep meminang dalam Islam - Meminang bererti lamaran daripada seorang lelaki kepada seorang perempuan pilihannya untuk dijadikan isteri . Meminang boleh dilakukan dengan cara berterus terang atau cara kiasan . Urusan peminangan biasanya dilakukan oleh orang perantaraan daripada pihak lelaki dan diaju kepada wakil pihak perempuan .
  • 6.5 Syarat-syarat meminang dalam Islam - Seorang lelaki diharuskan meminang seorang perempuan dengan 2 syarat iaitu : - Syarat pertama – perempuan tersebut tidak diharamkan oleh syarak untuk dinikahi. - Syarat kedua – Perempuan tersebut belum bertunang dengan lelaki lain.
  • 7.6 hukum meminang dalam islam - Harus iaitu meminang gadis atau janda yang sudah habis edahnya atau yang telah ditalak 3 edah bain,edah wafat atau wathi syubhah Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah 235.
  • 8.7 Hikmah meminang dalan islam - Memudahkan urusan perkenalan antara lelaki dan bakal isterinya. - Menyuburkan roh kasih sayang antara kedua pasangan - Mentahqiqkan tenang dan harapan bagi kedua-dua pasangan
  • 9.8 Rumusan Kesimpulannya,peminangan yang ingin dilakukan perlulah mengikut garis panduan serta adab-adab yang telah disarankan oleh islam.Peminangan yang berteraskan islam sebagai keutamaan akan melahirkan kebahagian kepada individu muslim.Kebahagian yang ingin dikecapi oleh manusia yang terbit dari hati Nurani tidak dapat diluahkan jika hidup secara bersendirian tetapi harus dikongsi Bersama pasangan masing-masing yang hak mengikut lunas-lunas peraturan tertentu
  • 10.RUJUKAN https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/cara-melamar-wanita-menurut-islam/amp https://gempak.com/intrend/adat-merisikmeminang-sangat-dituntut-sebelum-dua-hati-disatukan-umpamanya-nak-reserve-saling-kenal-43346