18 อมรรัตน์ พุ่มจำปา สาขาชัยนาท

0

Presentation Transcript

  • 1.ศึกษาดูงาน สาขา กรุงเทพ-ปทุมธานี
  • 2.เรียนท่านผู้บริหาร ท่านประธาน DM/DS พี่น้องสยามสไมล์ทุกท่านค่ะ
  • 3.ดิฉัน นางสาว อมรรัตน์ พุ่มจำปา ตำแหน่ง MA สาขาชัยนาท รหัสพนักงาน 07148 อายุงาน 1 เดือน เริ่มศึกษาดูงานที่สาขา กรุงเทพ-ปทุธานีตั้งแต่วันที่ 3-10
  • 4.การเรียนรู้งาน -ฝึกการท่องแผนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผน และนำมาปรับใช้ให้เป็นตัวเรา โดยจะมีพี่ๆ ที่สาขาคอยสอนให้คำแนะนำ ในการนำมาปรับใช้ให้ดูเป็นธรรมชาติ -ทดลองทวนแผนให้พี่ที่สาขาฟัง ก่อนโทรขายจริง
  • 5.เรียนรู้เกี่ยวการเคลม การเคลม ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง -ใบบันทึกรับเงินค่าสินไหมทดแทนต้องกรอกอย่างไร เซนต์ชื่อกี่ที่ -แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้องกรอกอะไรบ้าง ระบุบ วงเงินเท่าไร -หนังสือมอบอำนาจ ต้องกรอกและเซนต์กี่จุด เรื่องการพิจราณาตัวยาตามใบเสร็จ ได้เรียนรู้จากพี่ที่สาขาเรื่องยา ตัวไหนเบิกได้ และไม่ได้ และโรคอะไรที่เบิกได้ และไม่ได้
  • 6.ทดลองขายจริง พี่ที่สาขาได้สอน การขายการเปิดใจลูกค้าต้องทำแบบไหน ทำอย่างไรให้ลูกค้าสนใจอยากคุยกับเราต่อ โดยการจริงใจตรงไปตรงมา แล้วเสนอแผนเข้าไปด้วย ทำให้บรรยากาศเป็นกันเองแล้วปิดการขาย
  • 7.อุปสรรคและการแก้ปัญหา -คิดแทนลูกค้า เราต้องสอบถามลูกค้าก่อน -ไม่ค่อยชัดเจนกับลูกค้า การไม่ชัดเจนต้องศึกษาหาข้อมูลให้มั่นใจครบถ้วนก่อนนำเสนอข้อมูล -ตัดสินใจยังแน่นอน ต้องสอบถามพี่ที่สาขาและศึกษาหาความรู้จากพี่MOและจดบันทึกข้อมูลไว้
  • 8.ความประทับใจ พี่ที่สาขา มีความเป็นกันเองสอนงานทุกๆ ด้าน และมีความเป็นครอบครัว ช่วยเหลือทุกๆเรื่อง ทุ่มเทเวลางานให้น้อง ไม่เข้าใจสามารถถามได้ตลอด ติดขัดปัญหาด้านไหน จะแก้ไขให้ตลอด -สิ่งที่ได้ คือทักษะในการทำงานการขาย การใช้ชีวิต และความรู้ในการขายให้ลูกค้า และที่สำคัญคือมิตรภาพ