BAHAN 1 (1)

0

Presentation Transcript

 • 1.AGENSI SOSIAL DAN KAWALANNYA TERHADAP SEKOLAH
 • 2.PENGENALAN AGENSI SOSIAL Keluarga Rakan sebaya Media massa Agama Sekolah
 • 3.KELUARGA
 • 4.Kawalan Terhadap Budaya Sekolah kelakuan manusia kelompok-kelompok tertentu aspek pemikiran, sikap, kepercayaan dan tindakan kebiasaan menggambarkan cara hidup seharian.
 • 5.ibu bapa yang berpendidikan Inggeris tahun 50-an – 70an mendidik anak-anak mereka dengan cara budaya Inggeris Anak-anak fasih bertutur dalam bahasa Inggeris cara hidup seharian mereka akan cenderung kepada budaya Barat.
 • 6.luar bandar pendidikan agama dan adat istiadat tradisional dalam keluarga dititikberatkan Budaya hormat kepada guru dan orang tua pentingkan dalam sekolah
 • 7.Kawalan Terhadap Ilmu Dan Pencapaian Akademik ada daripada ahli keluarga yang menunjukkan pencapaian akademik menjadikan ianya sebagai model untuk diikuti oleh ahli keluarga yang lain Cara seperti kaedah motivasi dan dorongan mengikut jejak ahli keluarga yang berjaya Penggunaan ’role model’ ibu atau bapa menyambung pengajian sehingga ke peringkat yang lebih tinggi anak-anak akan mengikuti pembelajaran di sekolah dengan lebih tekun dan bersungguh-sungguh.
 • 8.Kawalan Terhadap Disiplin Sekolah memeriksa cara berpakaian dan rambut Ibu bapa akan menjalin hubungan yang erat dengan guru kelas mengawasi tindak-tanduk anak-anak mereka pastikan habis kerja sekolah mereka. akan meringankan beban guru untuk mendenda murid yang tidak menghantar kerja rumah
 • 9.Kawalan Terhadap Sistem Pentadbiran Sekolah PIBG-mesyuarat pada setiap tahun Bincang masalah yang dihadapi pelajar isu beg yang terlalu berat beban pelajar, Ibu bapa mengharapkan pihak sekolah meneliti semula jadual waktu yang melibatkan sejumlah subjek yang diajar kawalan keselamatan di sekolah
 • 10.Kawalan Terhadap Etika Dan Tatatertib Guru guru tidak berdisiplin masuk lewat ke kelas pelajar akan mengadu kepada ibu bapa ibu bapa akan mengambil tindakan dengan menghantar surat kepada pentadbiran sekolah tentang kesalahan guru tersebut
 • 11.Kawalan Terhadap Infrastruktur Sekolah kipas siling di sebuah sekolah di Kuala Lumpur telah jatuh seorang pelajar cedera teruk meja dan kerusi yang rosak bilangan murid yang terlalu ramai di dalam kelas ibu bapa akan mengambil tindakan lanjutan
 • 12.AGENSI SOSIAL – RAKAN SEBAYA Rakan sebaya juga merupakan agen sosialisasi yang tidak kurang penting khasnya kepada para remaja. Pelajar-pelajar yang bersekolah menengah, biasanya mereka suka membentuk rakan sebaya untuk tujuan tertentu. (Mohd. Salleh Lebar, 1998). Good FRIENDS are hard to find, harder to leave, and impossible to forget
 • 13.SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 8/2001 “Melalui sistem pengurusan hal ehwal murid, sekolah diminta supaya memperkemaskan profil murid dari hari pertama persekolahan di sekolah masing-masing. Profil yang mengandungi maklumat murid seperti gambar murid, butiran peribadi dan keluarga, rekod disiplin, prestasi akademik, minat, hobi, pilihan kerjaya dan kemahiran sosial hendaklah dikemas kini dari semasa ke semasa. Profil ini hendaklah dipindahkan secara sulit mengikut pergerakan murid, sama ada ketika berpindah kelas atau bertukar sekolah. Kaedah sebegini adalah bertujuan supaya guru-guru dapat mengenali murid dan keluarganya dengan lebih dekat lagi.”
 • 14.Kawalan Terhadap Budaya Sekolah Rakan sebaya mampu bertindak sebagai ”reminder” kepada kawan-kawannya Junior-juniornya juga terikut-ikut dengan jejak senior-senior mereka. Junior-junior bermotivasi dan berkobar-kobar untuk menjadi lebih baik daripada senior mereka itu. Budaya menghormati guru memainkan peranan yang begitu penting dalam bidang pendidikan
 • 15.Kawalan Terhadap Ilmu Dan Pencapaian Akademik Pelajar lebih berani mengutarakan pendapat mereka ataupun soalan mereka semasa di dalam kelas Jika guru tersebut tidak menjalankan tugas dengan baik, pelajar-pelajar (rakan sebaya) boleh mengemukakan aduan mereka kepada guru tingkatan ataupun pengetua.
 • 16.Kawalan Terhadap Disiplin Sekolah Dengan adanya kumpulan yang terkawal dan dipantau oleh guru-guru, pelajar-pelajar akan dididik dan diasuh dengan input yang sihat dan bukannya menubuhkan kumpulan-kumpulan yang ekstrim
 • 17.Kawalan Terhadap Etika Dan Tatatertib Guru Sebagai kes kajian, seseorang guru di Sekolah Menengah TelokPanglima Garang , Selangor, telah mengucapkan sesuatu yang bersifat anti perkauman dan tindakan itu telah menyebabkan ketidaksenangan hati di kalangan pelajar. Menurut Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri, Y.B. Tan Sri Datuk Seri Panglima Bernard Giluk Dompok pada 5hb Ogos 2008, guru itu sudah pun mengakui kesalahannya Maklum balas daripada pelajar juga dapat memotivasikan guru
 • 18.
 • 19.Kawalan Terhadap Infrastruktur Sekolah Pelajar merupakan pengguna terbesar kemudahan Rakan sebaya juga bertindak sebagai mata dan telinga kepada pihak sekolah dalam usaha membendung vandalisme.
 • 20.Kesimpulan Kawalan rakan sebaya terhadap sekolah tidaklah berlaku secara langsung tetapi ia dapat membantu meringankan beban sekolah secara tidak langsung dan pada masa yang sama ia juga merupakan “indicator” tentang iklim sesebuah sekolah.
 • 21.Media Massa Marshall McLuhan (1964) menggunakan istilah “medium adalah mesej” Reagan (1993) dalam buku “Australian Television Culture” menyatakan bahawa media bertanggungjawab besar dalam membentuk kehidupan seharian dan rutin orang Australia.
 • 22.Media massa merupakan agensi tak formal untuk pendidikan yang mana boleh dikatakan terbaru jika dibandingkan dengan keluarga dan kumpulan sebaya. Contohnya: Buku-buku & majalah Televisyen Internet
 • 23.Kawalan Media Massa thdp budaya sekolah Kebanyakan pelajar di sekolah menonton televisyen. Media massa berupaya membina budaya menerusi kandungan-kandungan yang dipilih untuk disampaikan kapada orang ramai. Mesej menghormati ibu bapa
 • 24.Media massa berupaya mencipta budaya aliran utama yang pasti diikuti oleh remaja pada masa kini.
 • 25.Kawalan Media Massa thdp BUDAYA SKL Kebanyakan pelajar di sekolah menonton televisyen. Media massa berupaya membina budaya menerusi kandungan-kandungan yang dipilih untuk disampaikan kapada orang ramai. Mesej menghormati ibu bapa
 • 26.Kawalan Media Massa thdp ILMU Media massa seperti bahan pencetak adalah sumber penting rujukan guru dan para pelajar. Laman pendidikan di surat khabar Majalah-2 ilmiah spt Dewan Siswa dan Masyarakat
 • 27.Kawalan Media Massa thdp ILMU-smbg. Media massa juga boleh memainkan peranan menyemai minat-minat pelajar terhadap sesuatu bidang kepakaran. Liputan berita angkasawan negara
 • 28.Kawalan Media Massa thdp DISIPLIN SKL Media massa juga dapat memainkan peranan menyelia disiplin-disiplin sekolah kepada masyarakat setempat. Pihak sekolah mengambil tindakan disiplin dan kaunseling serta-merta selepas dilaporkan dalam berita tempatan.
 • 29.Kawalan Media Massa thdp ETIKA GURU Etika dan profesionalisma guru juga diawasi menerusi media massa. Kes kasut tumit tinggi amaran kepada guru-guru sekolah lain supaya mereka tidak mendenda pelajar tanpa mengambil kira keselamatan pelajar. Profesionalisma guru juga boleh ditingkatkan.
 • 30.Kawalan Media Massa thdp INFRASTRUKTUR SKL Media massa membantu masyarakat menyelia infrastruktur sekolah juga cth: bangunan sekolah dimakan anai-anai Mengambil tindakan
 • 31.AGENSI SOSIAL DAPAT MENGAWAL SEKOLAH DARI SEGI: budaya sekolah ilmu pelajar atau pencapaian akademik disiplin pelajar sistem pentadbiran sekolah etika dan tatatertib guru infrastruktur sekolah
 • 32.AGENSI SOSIAL – AGAMA Agama bermaksud kepercayaan pada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintah-Nya, kepercayaan pada yang Maha Kuasa atau kepercayaan pada sesuatu dewa dan lain-lain lagi (yang dipuja dan sebagainya dan dianggap sebagai sesuatu yang amat berkuasa). --Kamus Dewan Edisi Keempat (2007)
 • 33.”Agama merupakan sistem kepercayaan dan praktik yang telah dipersatukan yang berkaitan dengan hal-hal yang kudus." ---Durkheim agama memberi persetujuan yang formal untuk mewujudkan peraturan sosial. agama menggalakkan perasaan kesatuan. agama memberi perasaan kefahaman tentang kehidupan. agama memupuk perasaan kepunyaan. ----Shepard dan Greene (2001)
 • 34.Kawalan Terhadap Budaya Sekolah Mengikut Abd. Rahim Abd Rashid (2001). Nilai Islam merupakan landasan utama bagi membentuk perkembangan masyarakat Malaysia yang mempunyai asas-asas etika dan moral yang tinggi. Contoh-contoh budaya moral seperti: Bertanggungjawab Rajin Hormat dan taat kepada ibu bapa dan juga guru
 • 35.“menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan dan ulama(cendekiawan) adalah pewaris para nabi”. ----Hadis Riwayat Ibn Majah dan Baihaqi perikemanusiaan(ren) dan kesusilaan(li) ----Analects Konfusianisme “You shall love your neighbour as yourself.” ----(New Testament, Mark 12:31) konsep ”Ahimsa” ----Hiduisme
 • 36.Kawalan Terhadap Ilmu Dan Pencapaian Akademik ”Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal” ---( Surah Al-Zumar: Ayat 9) ilmu naqliyyah(ilmu syariat yang telah diwahyukan seperti akidah, ibadat dan akhlak) dan ilmu ’aqliyyah (ilmu yang terhasil daripada proses pemikiran, pemerhatian dan penelitian tentang alam sekeliling). ---Ibnu Khaldun
 • 37.Perspektif Bersepadu Sejagat (PBS) telah menunjukkan bahawa ilmu yang paling tinggi ialah ilmu yang membawa inidividu mengenal Pencipta dengan sebenar-benar pengenalan sehingga ia mencapai tahap keyakinan yang tulen(haqq al-yakin).---Nik Azis Nik Pa (1995) Contoh negatif-- matematik genius Sufiah Yusof
 • 38.
 • 39.Kawalan Terhadap Disiplin Sekolah badan-badan atau persatuan- persatuan agama seperti : persatuan agama Islam persatuan agama Kristian persatuan agama Buddha dan persatuan-persatuan kebajikan berlandaskan agama yang lain. ” Law of Cause and Effect” ---agama buddha prinsip “Yamas” dan ”Niyamas” ---agama Hindu “ Wicked people do not really gain anything, but if you do what is right, you are certain to be rewarded”. ---(Proverbs 11:18).
 • 40.Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pelajaran, Zulkifly Mohd Wazir, berkata:” Pelbagai kes salah laku disiplin di sekolah berlaku ketika ini dan tidak dinafikan boleh menggugat kesabaran guru apabila berhadapan dengan kerenah pelajar bermasalah. Justeru, antara penekanan kursus baru ini adalah kawalan emosi diri sebagai asas penting dalam menangani disiplin pelajar bagi mengelakkan guru tertekan serta bertindak kasar terhadap pelajar,” ---Berita Harian pada 8 haribulan Ogos 2008
 • 41.” Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati; sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar”. ---(Surah Al-Anfal:ayat 46) pemikiran yang tenang dan seimbang iaitu Ksanti Paramita (salah satu Sad Paramita) ---agama Buddha
 • 42.Kawalan Terhadap Infrastruktur Sekolah Agama dapat mendidik pelajar menghargai harta benda di sekolah seperti meja, kerusi, papan hitam, kipas, komputer dan sebagainya kerana agama megajar kita perlu mengamalkan sifat kasih sayang dan hormat-menghormati. Agama mengajar kita tidak boleh menerima budi daripada orang lain tanpa membalas dan mengenang budinya.
 • 43.KESIMPULAN agensi-agensi sosial yang dibincangkan di atas adalah saling berkaitan dalam kawalan terhadap sekolah. Tanpa kawalan agensi sosial terhadap sekolah, sesebuah sekolah akan menjadi: huru-hara budaya sekolah yang negatif muncul persekitaran belajar tidak kondusif sistem sekolah menjadi tidak teratur disiplin pelajar menjadi teruk dan banyak kesan-kesan negatif yang lain-lain lagi.