AGAMA GPDINBALMANREIL

0

Presentation Transcript

 • 1.MPU 1311 AGAMA ISLAM SESI NOV 2021 ENCIK ZULKEFLY BIN MUKHTAR
 • 2.NAMA AHLI KUMPULAN : MUHAMMAD IQBAL HAKIM BIN MUHAMMAD SHUKRI (C02SKE20F043) MUHAMMAD AIMAN BIN ABDUL MANAB (C02SKE20F045) NAQUIEB ALLAUDEAN HAYATSHAH BIN SAHARON (C02SKE20F006) MUHAMMAD AZREIL AMRI BIN ZAIMI (C02SKE20F042)
 • 3.ISI KANDUNGAN . PENGERTIAN RUKUN PERNIKAHAN. 5 RUKUN PERNIKAHAN SYARAT SAH WALI SUSUNAN WALILAFAZ IJAB LAFAZ KABUL RUMUSAN RUJUKAN
 • 4.RUKUN PERNIKAHAN PERGERTIAN
 • 5.5 RUKUN NIKAH
 • 6.SYARAT-SYARAT SAH PERKHAWINAN SUAMI Beragama islam Nyata calon itu ialah lelaki Bukan mahram dengan calon isteri Berkhawin atas kerelaan sendiri dan tidak terpaksa Bukan di dalam ihram umrah atau haji Mengtahui bahawa calon isteri itu halal untuk dinikahi
 • 7.ISTERI Beragama islam Perempuan yang tertentu Nyata calon itu ialah perempuan dan bukan khunsa Bukan dalam keadaan iddah Bukan dalam keadaan ihram haji atau umrah Wanita yang halal dikahwini oleh lelaki tersebut iaitu bukan muhrim
 • 8.SYARAT SAH WALI Beragama islam Lelaki Baligh&Berakal Adil &Tidak fasiq ketika akad Merdeka & bukan hamba
 • 9.SUSUNAN WALI
 • 10.SYARAT-SYARAT SAH WALI Beragama Islam Lelaki Baligh Berakal Merdeka Sekurang-kurangnya dua orang Tahu dan faham kandungan lafaz ijab dan qabul Tidak buta, bisu atau pekak Adil (Tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil) Bukan tertentu yang menjadi wali
 • 11.LAFAZ IJAB Ijab merupakan ayat yang dilafazkan oleh wali yang sah sebagai tanda keizinan untuk menikahi seseorang wanita yang berada di bawah tanggungjawabnya kepada pengantin lelaki. Ini disertakan dengan lafaz, contohnya seperti: Contoh Lafaz Ijab “(Sebut nama penuh pengantin lelaki) Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku (Sebut nama penuh pengantin perempuan) dengan mas kahwinnya sebanyak (nyatakan mas kahwin yang telah dipersetujui) tunai”.
 • 12.LAFAZ KABUL Apabila lafaz ijab telah disebut dan memenuhi syarat sah seperti yang telah dinyatakan, maka lafaz Kabul oleh pengantin lelaki haruslah dijalankan segera, seperti: “Aku terima nikahnya (sebut nama penuh pengantin perempuan) dengan mas kahwinnya sebanyak yang tersebut”
 • 13.RUMUSAN Islam mengangkat sesebuah pernikahan itu sebagai suatu ikatan yang cukup mulia malahan menjadi antara jalan termudah mencapai syurga buat lelaki dan perempuan sekiranya memenuhi tujuan pernikahan seperti yang dituntut.
 • 14.RUJUKAN https://www.pengantinbaru.com.my/rukun-nikah/ https://suamisihat.com.my/perkahwinan/rukun-nikah/ https://medium.com/@kursuskahwinbts/rukun-rukun-dan-syarat-sah-nikah-ed0826c931d0
 • 15.
 • 16.