Dreams of live.

0

Presentation Transcript

  • 1.E-BookMr. Aukkrit Samorn Petro 2/4 No.11
  • 2.ชื่อ: นายอุกกฤษฎ์ สมร ชื่อเล่น: ระโรส ปวส.2/4 เลขที่ 11 วิทยาลัยเทคนิคระยอง
  • 3.ความชอบ ผมเป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งครับ เลยชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดๆ ถึงแม้ว่าจะเรียนสายวิทย์-คณิต มาก็ตามแต่ก็ยังชอบและหาเวลาไปเป็นเด็กกิจกรรมโดยตลอดมา ดังนั้น ในสมุด E-BOOK เล่มนี้ส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับความประทับใจที่ได้เข้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก
  • 4.ความชอบ การเดินทางเพื่อเจอสิ่งสวยงามใหม่ๆและถ่ายรูปเพื่อเก็บความทรงจำนั้นไว้.... ชอบการเดินทางเพื่อพบปะเจอคนใหม่ๆ ไม่ ซีเรียส ที่จะไปคนเดียว แต่ถ้าให้เลือก ก็ต้องไปกับเพื่อนๆอยู่แล้วครับ เพราะการมีเพื่อนไปด้วยก็จะมีสีสันกว่าเพราะว่าจะทำอะไรก็มีเพื่อนคอยทำตามหรือเราอาจจะเป็นคนตามเพื่อนบ้างก็มี
  • 5.ความชอบ การเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อเก็บความทรงจำทั่วโลก การได้พูดคุยพบเจอคนใหม่ๆเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ของคนที่คุยด้วย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งใน 2 ความฝันที่ผมอยากจะไปถึงให้ได้มากที่สุดครับ การเดินทางเพื่อเจอสิ่งสวยงามใหม่ๆและถ่ายรูปเพื่อเก็บความทรงจำนั้นไว้....
  • 6.ภาพกิจกรรมวิ่งเพื่อป่าห้วยศาลา วิ่งเพื่อป่าห้วยศาลา กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นที่ เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ในปี 2019 โดยจุดประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการสมัครนั้นไปเป็นทุนในการพัฒนาเขตุอนุรักษ์นี้ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการสร้างฝายกั้นน้ำและอื่นๆ จึงได้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
  • 7.วิ่งเพื่อป่าห้วยศาลา ในกิจกรรมผมเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้โดย ได้รับมอบหมายทั้งหมดสามหน้าที่ คือ ช่วยกระจายข่าวเรื่องกิจกรรมวิ่ง ช่วยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในเขตอนุรักษ์ และสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือเป็นชั่งภาพในงานครับ ภาพของที่ระลึก ที่มอบให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรม
  • 8.วิ่งเพื่อป่าห้วยศาลา ตัวอย่างภาพที่ตนถ่ายแล้วประทับใจในกิจกรรมนี้