กิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกลับสมอง

0

Presentation Transcript

 • 1.ศิรินัฐวรรณ อาชุมไชย สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา หนังสือส่งเสริมการคิด กิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกลับสมอง
 • 2.หนังสือส่งเสริมการคิด สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เสนอ อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร จัดทำโดย นางสาวศิรินัฐวรรณ อาชุมไชย รหัสนักศึกษา 6210121250022 สาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • 3.คำนำ หนังสือส่งเสริมการคิด สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดสำหรับเด็กประถมศึกษา (000000) จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาด้วยการทำกิจกรรมจำนวน 10 กิจกรรม ที่มีความแตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการคิดได้หลากหลายรวมถึงได้รับความรู้จากการทำกิจกรรมอีกด้วย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือส่งเสริมทักษะการคิดเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ทำกิจกรรมไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย ผู้จัดทำ ศิรินัฐวรรณ อาชุมไชย ก
 • 4.ข เรื่อง คำนำ สารบัญ กิจกรรมที่ 1 “ทายให้ถูก” กิจกรรมที่ 2 “ต่อไปก็คือ” กิจกรรมที่ 3 “หาสิ้อะไรอยู่ในภาพ” กิจกรรมที่ 4 “ตามล่าหาสมบัติ” กิจกรรมที่ 5 “ฉันคืออะไรนะ” กิจกรรมที่ 6 “เท่าไหร่กันนะ” กิจกรรมที่ 7 “ไหนไหน” กิจกรรมที่ 8 “เขียนให้ได้ทายให้ถูก” กิจกรรมที่ 9 “ซู ซู” กิจกรรมที่ 10 “ก่อนหรือหลัง” เฉลยกิจกรรมที่ 1-4 เฉลยกิจกรรมที่ 5-7 เฉลยกิจกรรมที่ 8-10 หน้า ก ข 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 สารบัญ
 • 5.สวัสดีค่ะ เราชื่อคิรินนะคะ สวัสดีครับ เราชื่อโคตะครับ วันนี้โคตะกับคิรินมีกิจกรรมสนุกๆ มาให้เพื่อนๆทำไปพร้อมๆกัน 1
 • 6.2 “ทายให้ถูก” กิจกรรมที่ 1 คำสั่ง : ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาให้ถูกต้อง ดูออกกันมั้ยนะ?
 • 7.“ต่อไปก็คือ...” กิจกรรมที่ 2 3 คำสั่ง : ให้เด็กๆกากบาททับคำตอบที่ถูกต้อง
 • 8.“หาสิ๊ อะไรอยู่ในภาพ” กิจกรรมที่ 3 4 คำสั่ง : ให้เด็กๆสังเกตุสิ่งของที่กำหนดให้ในภาพให้เจอ
 • 9.“ตามล่า หาสมบัติ” กิจกรรมที่ 4 5 คำสั่ง : ลากเส้นจากโจรสลัดไปถึงกล่องสมบัติให้ถูกต้อง
 • 10.2 “ฉันคืออะไรนะ” กิจกรรมที่ 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .........ฉันมีตารอบตัว ………ฉันชื่อ “Mango” ..........ฉันรวมกันเป็นหวี ……….ฉันเผ็ดมาก ……….ฉันเป็นผักใบเป็นชั้นๆ ..........ฉันมีหนาม มีกลิ่นแรง ……….ฉันใช้ตำส้มตำ ..........ฉันมีกลีบ กลิ่นฉุน ..........ฉันสุกเป็นสีแดง ..........ฉันมีรูปร่างเหมือนจมูก คำสั่ง : ให้เด็กๆเขียนตัวเลขหน้าข้อมูลด้านล่าง ว่าคือพืชชนิดใด
 • 11.“เท่าไหร่กันนะ” กิจกรรมที่ 6 7 30 18 2 120 100 105 คำสั่ง : ให้เด็กๆคำนวณหาคำตอบให้ถูกต้อง
 • 12.“ไหนไหน” กิจกรรมที่ 7 8 คำสั่ง : ให้เด็กๆสังเกตุภาพแล้วค้นหาจำนวนของสัตว์ในภาพ Cat Dog
 • 13.“เขียนให้ได้ ทายให้ถูก” กิจกรรมที่ 8 9 A คำสั่ง : ให้เด็กๆเขียนชื่อประเทศทั้ง 10 ประเทศอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ ลงในช่องให้ถูกต้อง แนวตั้ง 1.เนปิดอ 2.กรุงเทพมหานคร 3.มหานครเวียงจันทร์ 4.จาการ์ตา 5.กรุงกัวลาลัมเปอร์ แนวนอน 1.กรุงมะนิลา 2.บันดาร์เสรีเบกาวัน 3.กรุงฮานอย 4.สิงคโปร 5.กรุงพนมเปญ คำใบ้ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
 • 14.10 “ซู ซู” กิจกรรมที่ 9 คำสั่ง : ให้เขียนเลข 1-6 ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง สู้ๆนะคะ
 • 15.“ก่อนหรือหลัง” กิจกรรมที่ 10 11 คำสั่ง : ให้เด็กๆเขียนเลข 1-4 ใต้รูปภาพเพื่อเรียงลำดับเหตุการ์ณ
 • 16.เก่งกันมากเลยนะคะ พยายามได้ดีเลยครับ เฉลย กิจกรรมที่ 1 - 10 12
 • 17.เฉลยกิจกรรมที่ 1-4 13
 • 18.เฉลยกิจกรรมที่ 5-8 14 คำสั่ง : ให้เด็กๆคำนวณหาคำตอบให้ถูกต้อง
 • 19.เฉลยกิจกรรมที่ 8-10 15 “ก่อนหรือหลัง”
 • 20.