MATRADE PERNIAGAAN ANTARABANGSA

0

Presentation Transcript

 • 1.“ SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA SPP30143 MINI PROJEK MUHAMMAD AMIRUL AFIF BIN NORIZAN MUHAMMAD MARZUKY BIN HUSSIN MUHAMMAD HAFIZ BIN MOHD SALLEH NAMA PENSYARAH: PUAN SHALIZA AMIRA BINTI SARIF ”
 • 2.MATRADE ditubuhkan di bawah Akta MATRADE 1922 pada Mac 1993 sebagai agensi berkanun dan cabang promosi perdagangan luar di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Malaysia. Selain itu, ibu pejabat MATRADE terletak di Menara MATRADE, Jalan Khidmat Usaha Off Jalan Duta, 50480 Kuala Lumpur. Selain itu, MATRADE juga ialah pemilik Pusat Pameran dan Konvensyen Matrade yang ditubuhkan pada Januari 2007. Pengerusi pertama MATRADE adalah Tan Sri Dr. Halim Mohammad yang dilantik sejak 1 januari 2019. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE), adalah agensi Kemeterian Pendagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) bagi menggalakkan Perdagangan Luar Malaysia. MAKLUMAT PROFIL MATRADE
 • 3.1 VISI Menjadikan Malaysia sebagai negara Perdagangan kompetitif di dunia. OBJEKTIF Objektif penubuhan MATRADE ialah untuk meningkatkan profil pengeksport Malaysia di pasaran luar negara, menyebarka maklumat dan risikan pasaran yang terkini dan releven supaya syarikat-syarikat Malaysia mampu bersaing dalam pasaran asing, mempekenalkan syarikat-syarikat Malaysia kepada pengimport asing yang mencari pembekal dari Malaysia, dan menjalankan aktiviti-aktiviti mempromosikan barangan eksport dan perkhimatan Malaysia ke pasaran luar negara.
 • 4.LOGO PERNIAGAAN & LEMBAGA PENGARAH
 • 5.2 CARTA ORGANISASI
 • 6.1 2 5 3 4 CARA MATRADE MEMBERI PELUANG KEPADA PENGESKPORT MALAYSIA MENEMBUSI PASARAN ANTARABANGSA s Melancarkan Program ‘GO-EX’ dan program pembangunan syarikat-syarikat peringkat petengahan. MATRADE juga menjalankan program khas bagi membangunkan pengeksport Bumiputera melalui perancangan yang komprehensif yang melibatkan pimpinan, latihan dan penyertaan dalam program pameran dan misi pemasaran di peringkat antarabangsa. Memberi bantuan khusus yang distrukturkan mengikut kemampuan setiap syarikat yang mengambil bahagian bagi meningkatkan kemahiran eksport syatikat-syarikat tempatan. MATRADE juga menyediakan platform E-DAGANG bertujuan membantu dan menggalakkan syarikat-syarikat tempatan untuk menggunakan platform e-dagang bagi mempromosi barangan dan perkhidmatan mereka di pasaran antarabangsa. MATRADE juga menyediakan program pembangunan pengeksport muda bagi membantu usahawan muda untuk membangunkan usahawan pelapis yang berkemampuan untuk menembusi pasatan antarabangsa.
 • 7.
 • 8.HUBUNGAN ANTARABANGSA ATAU RANGKAIAN YANG DIJALANKAN OLEH MATRADE Pasaran eksport global yang kian berkembang menawarkan pelbagai peluang yang lumayan kepada komuniti perniagaan Malaysia, di mana ramai ahli perniagaan yang telah berjaya menembusi pasaran antarabangsa menganggaop pencapaian tersebut adalah satu pengalaman yang berharga. Sepanjang dekad yang lalu, eksport negara telah berkembang dengan pesatnya dan merupakan salah satu penyumbang utama kepada ekonomi negara. Kini, Malaysia adalah di antara perdagangan utama di dunia. Peranan MATRADE ialah untuk mempromosikan, membantu, serta membangunkan perdagangan luar ke Malaysia dengan memberi penekanan ke atas eksport perkilangan dan separa kilang serta menjalankan import, eksport serta terpilih. Sebagai contoj, mempromosikan produk batik keluar negara. Selain itu, mengelolakan program-program latihan bagi meningkatkan kemahiran pengeksport Malaysia dalam pemasaran antarabangsa. Sebagai contoh, menganjurkan seminar dan bengkel. Untuk meningkatkan dan melindungi kepentingkan perdagangan antarabangsa Malaysia diluar Negara. Sebagai contoh, kerjasama antara kerajaan dengan Negara luar.
 • 9.Antara inisiatif yang diambil termasuk menyediakan laman web yang komprehensif dengan maklumat yang diperlukan oleh syarikat Malaysia, serta Direktori Produk, Perkhidmatan serta Jenama Malaysia yang boleh diakses secara terus oleh pembeli asing yang berminat. Matrade turut menawarkan rangkaian perkhidmatan digital yang luas, merangkumi perkongsian risikan pasaran, padanan perniagaan secara dalam talian, permohonan bagi insentif kerajaan untuk tujuan perdagangan dan promosi maya. Bagi mereka yang baru berjinak-jinak dalam perniagaan, Alat Penilaian Kesediaan Eksport (Erat) merupakan aplikasi yang membantu syarikat untuk memastikan sama ada mereka bersedia atau tidak untuk memulakan eksport.
 • 10.MEWUJUDKAN RANGKAIAN PERHUBUNGAN DIGITAL Dengan jaringan 46 pejabat perdagangan di seluruh dunia, Matrade memainkan peranan penting dalam mempromosikan eksport Malaysia ke pasaran antarabangsa. Bagi tujuan ini antara inisiatif pendigitalan yang diperkenalkan ialah program Rangkaian Perniagaan Elektronik (eBizLink). Menurut Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, (Akselerasi Eksport) Sharimahton Mat Saleh, eBizLink merupakan inisiatif baharu berimpak tinggi di bawah Program Strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi (PEMERKASA) yang dilaksanakan dalam memacu pertumbuhan eksport Malaysia dengan memanfaatkan platform hibrid”. “Program menyediakan solusi yang kos efektif dan lestari kepada syarikat Malaysia meliputi PKS dan syarikat peringkat pertengahan (SPP) bagi merebut peluang perniagaan baharu di pasaran global dalam mengharungi cabaran pandemik COVID-19” tambah beliau lagi. Di bawah program ini, pejabat antarabangsa Matrade bekerjasama dengan rakan kongsi pasaran tempatan serta influencers dan Key Opinion Leaders (KOL) untuk mempromosikan syarikat Malaysia melalui platform hibrid (dalam dan luar talian).
 • 11.Pada masa yang sama, Matrade turut membantu syarikat Malaysia bertemu dan memadankan perniagaan mereka dengan pengimport yang berminat melalui program eBizMatch, yang juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan kapasiti dan keupayaan pengeksport Malaysia. Menerusi program eBizMatch, pengeksport dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti kerana mesyuarat dalam talian menjimatkan banyak masa dan wang dan mereka tidak perlu melakukan perjalanan untuk bertemu pembeli. Program eTrade turut membantu syarikat yang terlibat menyenaraikan produk mereka di platform-platform eDagang antarabangsa. Program ini terus dipertingkatkan lagi dengan pertumbuhan saiz pasaran e-Dagang global yang melonjak akibat wabak Covid-19, dimana ciri-ciri tambahan inisiatif pemudahcara eksport eTrade dipertingkatkan Skim ini telah membantu sekitar 280 PKS dan menjana jualan eksport sebanyak RM26 juta menerusi platform eDagang.
 • 12.INI MASANYA UNTUK EKSPORT Sungguhpun sekatan perjalanan akibat pandemik telah berakhir, dan negara berada dalam fasa endemik, digitalisasi dilihat sebagai masih kekal relevan, dan merupakan aktiviti utama perniagaan dalam norma baharu. Syarikat Malaysia digesa agar terus melaksanakan pendigitalan dalam operasi perniagaan mereka dan seterusnya menembusi pasaran antarabangsa. Matrade sedia membantu syarikat tempatan untuk mengembangkan perniagaan mereka ke peringkat global melalui pelbagai program promosi eksport.
 • 13.“ THANK YOU ”