PENDIDIKAN ISLAM HAFIZ

0

Presentation Transcript

  • 1.PENDIDIKAN ISLAM: KONSEP DAN PENGERTIAN TASAWWUR ISLAM. NAMA :MUHAMMAD FATHUDDIN BIN ZAINUDDIN NO MATRIK:J06SKR21F023 KELAS :SKR 1B NAMA :MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN AZMI NO MATRIK:J06SKR21F032 KELAS :SKR 1B NAMA :MUHAMMAD NAIM AKMAL BIN ZAINAL NO MATRIK:J06SKR21F037 KELAS :SKR 1B NAMA :MUHAMMAD HAFIZ BIN HALIL NO MATRIK:J06SKR21F028 KELAS :SKR 1B
  • 2.KONSEP DAN PENGERTIAN TASAWWUR ISLAM >Makna Tasawwur Islam Menurut bahasa: Tasawwur berasal daripada perkataan arabصَوَّرَ – صُورةٌتَصَوَّرَ –تَصَوُّرٌyang membawa maksud gambaran / penjelasan yang hakiki terhadap sesuatu sehingga dapat di fahami. >PENGERTIAN TASAWWAUR ISLAM: i.Suatu tanggapan terhadap rupa sesuatu yang dapat dikhayalkan. ii.Cuba memberi gambaran terhadap sesuatu. iii.Memberi gambaran yang sebenar terhadap sesuatu